Patarimai keliaujantiems

Keliaujantiems su nepilnamečiais vaikais

Kai į užsienį vykstate su vaiku ar net keletu jų,  kelionei Jūs turite turėti vaiiko asmens dokumentus. Tai gali būti asmens tapatybės kortelė ar pasas. Tačiau nepamirškite, kad tai koks bus reikalingas dokumentas priklauso nuo to Lietuvos Respublikos valstybė yra sudariusi atitinkamas tarptautines sutartys ar susitarimus.

Taip pat svarbu žinoti, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, tinkamas keliauti į užsienį.

Svarbu! Reikia atkreipti dėmesį, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdamiesi į kelionę su vaiku turėtumėte atkreipti dėmesį į vaiko paso galiojimą.

  1. Pravartu žinoti, kad į šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis vaikas gali išvykti ir vienas ( nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų). Tačiau jam yra būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  2. Kitas svarbus aspektas – reikia žinoto tai, kad laikiną vaikų išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias šengeno erdvei,  reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tačiau ši tvarka nėra taikoma, tiems Lietuvos Respublikos nepilnamečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota ne Lietuvoje, o užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos.

Reikia paminėti, kad vaikui, laikinai vykstančiam į užsienio valstybę, kuri nepriklauso šengeno erdvei, su bent vienu iš tėvų, kito asmens rašytinio sutikimo nereikia. Tačiau patariama, kad tėvai iš anksto susitartų tarpusavyje dėl vaiko vykimo į užsienio valstybę.

Svarbu! Reikia žinoti, kad jei vaiko pavardė skiriasi nuo vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas vyksta, LR pasienio pareigūnai gali ir turi teisę pareikalauti pateikti vaiko gimimo liudijimą.

Svarbu! Taip pat turite žinoti, kad vaikui vykstant vienam į užsienio valstybę, ar vykstant su lydinčiu asmeniu yra reikalingas bent vieno iš tėvų rašytinis notariškai patvirtintas sutikimas.

Vykstant vaikų grupėms į užsienyje organizuotas keliones su sporto, meno, mokslo ar kitais kolektyvais, kelionės organizatorius sudaro išvykstančių vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį turi pateikti LR pasienio punkto pareigūnams. Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjų rašytišką, notaro patvirtintą sutikimą.

Nerandate reikalingos informacijos - klauskite „Astra Travel“ komandos!

Telefonas pasiteiravimui +37063062000

Arba siųskite pasiteiravimo žinutę!

 

Kitos kelionių idėjos

 

Comments are closed.